Normativa de la titulació

Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia

De conformitat amb l'article 3.5 de la Normativa acadèmica dels graus de la Universitat de Lleida per al curs 2023-2024 (acord 109/2023 del Consell de Govern de 2 de maig de 2023) els estudiants de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia que optin per no vacunar-se hauran de signar el document de renúncia a la vacunació.

Normativa d'utilització dels armariets ubicats als vestuaris de la Unitat Docent del Campus de Ciències de la Salut (d'aplicació a partir del curs acadèmic 2022-2023)