Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Infermeria - Igualada

Curs acadèmic

2023/2024

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu crèdit ECTS

Centre que l'imparteix

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Any d'inici

2015-2016

Règim de dedicació

Temps complert

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català/castellà/anglès

Places

85

Coordinació

Miguel Ángel Escobar fif.coordginfigualada@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Campus d'Igualada-UdL
Campus d'Igualada-UdL
Campus d'Igualada-UdL
4DHealth
4DHealth
4DHealth
Preguntes Freqüents de la FIF
Preguntes Freqüents de la FIF
Preguntes Freqüents de la FIF
Jornada de Portes Obertes
Jornada de Portes Obertes
Jornada de Portes Obertes
Jornada d'Acollida al nou estudiantat
Jornada d'Acollida al nou estudiantat
Jornada d'Acollida al nou estudiantat

La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia imparteix al Campus Universitari Igualada-UdL el Grau en Infermeria fruit de l’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’espai europeu d’educació superior (EEES). Això fa possible la comparació dels estudis universitaris a tot Europa. La unitat de mesura que fa comparables els estudis és el sistema de crèdits europeus ECTS, que implicarà també la incorporació de noves metodologies docents, amb una filosofia d’ensenyament que fixa l’atenció en l’estudiant, en les seues capacitats i en l’autonomia per l’aprenentatge, i que pretén, sobretot, posar al seu abast els coneixements i les estratègies que han de garantir l’aprenentatge permanent. 

Aquest grau posa èmfasi a formar infermeres generalistes amb preparació científica i humana i amb les aptituds necessàries per identificar, avaluar i actuar en les necessitats de salut i de cures de persones sanes o malaltes i per afrontar els reptes de la societat actual.

L’experiència clínica del grau en Infermeria està garantida per la realització de les pràctiques simulades en laboratoris d’habilitats, on els alumnes adquireixen les habilitats necessàries per treballar en les diferents àrees assistencials. El pràcticum s’inicia a primer curs en hospitals, centres sociosanitaris i àrees bàsiques de salut amb què la UdL té signats convenis de col·laboració. 

Mitjançant la realització del pràcticum, el grau incorpora valors professionals i fa atenció als problemes més rellevants en les diferents àrees, que permetran integrar en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i les actituds de la infermeria.